top of page

ענני במרחב/חנה מירון

" מִן הַמֵּצַר קָרָאתִי יָהּ, עָנָנִי בַּמֶּרְחָב יָהּ."

 

"ענני במרחב יה" (ספר תהלים) הינו פסוק בו אנו דורשים ומתפללים לעלות מן המצרים שבחיינו לתוך חיים של מרחב, חופש, בטחון, ותחושת אמונה בדרך בה חיינו מובלים.

היצירה נוצרה ע"י חנה מירון במהלך ההכנות לקראת נישואיה,  ומשקפת את המורכבות לצד ההתרגשות של המעבר מחיי הרווקות לתוך מוסד הנישואים.

 

כבעלת תשובה חנה נחשפה לכלל המצוות וההלכות שתקבל על עצמה עם היכנסה לחופה וקידושין , מהלכות טהרה, ועד מצוות כשרות הבית, והלכות צניעות. היא הבינה יותר לעומק את  מרכזיות האישה כבונה את ביתה וביתה הופך למרכז עולמה.

השלבים האלו לפני החתונה, ההתמודדויות הרבות, מאידך גיסא הרצון להיות חלק מתורה ומצוות ומחד גיסא אובדן החירות העלו שאלות רבות על המרחב שמצד אחד מצטמצם אך מצד שני עולה על כל המייצרים....

 

bottom of page