מה בתכנית

אור פנייך / מאת דורית לוי 

יום שני, כז' אדר ראשון 4.3 בבוקר

בבית בנימין

אור פנייך / מאת דורית לוי 

יום שני, י"א אדר 18.3 בבוקר

מופע סטודיו, מגמת מחול עין כרם, ירושלים

אור פנייך / מאת דורית לוי 

יום ראשון, כד' אדר ראשון 31.3 בערב

בית מזי"א, ירושלים