top of page

העבודה מתייחסת לפשט לדרוש ולסוד העומד מאחורי החתונה החסידית, 

תוך צלילה אל תוך עומק המנהגים והיום המשמעותי והעוצמתי אותו חווה האשה היהודיה והנשים הקרובות אליה, הסובבות אותה.

הקפה שביעית

מאת שקד דגן

     תהליך היצירה מבוסס על מחקר לדוקטורט אודות החתונה החסידית, מאת האוצרת לאומנות יהודית    עכשווית הגב' נורית בנק.

bottom of page